Cijfers leren met lezen Brummen Voorst
Categorie Leesbevordering
Groep Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4
Tags bijdebieb
Prijzen
  • Educatief Abonnement € 40,00
  • dBoS 1 uur leesconsulent
Terug

Cijfers leren met lezen Brummen Voorst

Soort programma
Leesbevorderingsproject

Omschrijving
Taal is altijd en overal, zelfs als je leert rekenen. Ga aan de slag met een mooie collectie prentenboeken gericht op rekenonderwijs.

Van de rekendomeinen tellen en getalbegrip, meten en meetkunde zijn er prentenboeken toegevoegd aan de leskist met lessuggesties voor zowel groep 1/2 als voor groep 3/4. Op deze manier komt rekenen tot leven door middel van taal. Zo kun je bijvoorbeeld een ‘levend’ staafdiagram maken met de leerlingen in de klas, tafels leren met sokken(-kaartjes) en leren tellen aan de hand van huisnummers van de bewoners van een boek uit de leskist.

Uitleentermijn
4 weken

Startdatum Einddatum
13 mei 2024 9 juli 2023 volgeboekt