Vrijheid Brummen Voorst
Categorie Leesbevordering
Groep Groep 7, Groep 8
Tags bijdebieb
Prijzen
 • Educatief Abonnement € 60,00
 • Vrijheid dBoS 2 uur leesconsulent
Terug

Vrijheid Brummen Voorst

Soort programma
Leesbevorderingsproject

Omschrijving
De leskist Vrijheid is een lesprogramma waarbij zowel aandacht is voor besef van de thema’s vrijheid, vluchten en verleden als voor begrijpend lezen en het maken van leeskilometers. Aanleiding voor de leskist was het thema ’75 jaar bevrijding’, maar de lessen gaan verder over de betekenis van vrijheid in ieders leven in welke omstandigheden dan ook.

Het programma kan uitgevoerd worden door de leerkracht, samen met de leesconsulent van de bibliotheek. We raden aan dat de leesconsulent aanwezig is bij de introductieles en de afsluiting.

Deze leskist bevat

 • Een handleiding voor leerkracht
 • Een collectie boeken
 • Lesbrieven (met aanvullende suggesties en tips)
 • Lesbrief voor introductieles
 • 3 Lesbrieven voor de korte themalessen
 • Lesbrief voor afsluiting
 • Kopieerbladen voor de leerlingen
 • Bijlage: (voor)leesfragmenten en afbeeldingen
 • Bijlage: lessuggesties voor de leerkracht
 • Bijlage: Titellijst

Uitleentermijn
6 weken

Startdatum Einddatum
13 mei 2024 9 juli 2023 nog 3 beschikbaar